Profile photo.

Д-р Мария Манчева

вътрешни болести и кардиология
тел: 0887758340
Profile photo.
От 15.05.2017 г. няма да има кабинет във Владиславово.

CV


Д-р Манчева завършва Висше медицинско образование през 1994 г. в MA гр. София. През 2001 г. преминава специализация по Вътрешни болести в Erasme, Брюксел. Придобива специалност Вътрешни болести през 2002 г. През 2007 г. – специалност Кардиология. 2006 г. преминава обучение по Велоергометрия и Ехокардиография в УМБАЛ „Св.Марина“ гр. Варна. През 2009 г. полага изпит по ехокардиография - фундаментално ниво, трансторакална ехокардиография и конвенционален и цветен доплер в МА София. През 2013 г. завършва ехокардиографски курс – експертно ниво. От 1998 г. до 2006 г. работи в МБАЛ „Св. Марина“. От 2007 г. до 2013 г. работи в ДКЦ 3 Варна. От март 2011 г. работи в мед. комплекс Аспарухово.


Извършвани мед. услугиАдрес – Медицински комплекс Аспарухово


ул. Народни Будители 7 (сградата на БТК), етаж 2, кабинет 16